All Collections
Česká podpora
Nastavení filtrů u automatických zpráv
Nastavení filtrů u automatických zpráv
Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Výchozí automatické zprávy jsou odesílány v definovaných časech všem rezervacím bez výjimky. Nicméně v některých případech je nutné zaslat zprávu pouze určitým rezervacím.

Tyto filtry Vám umožní nastavit automatické zprávy podle potřeby, jak zprávy nastavit se dozvíte zde.

K dispozici jsou následující filtry:

Kontakt

obsahuje 2 podmínky pro emaily a 3 podmínky pro SMS

  1. Kontakt hosta → při aktivaci této podmínky je daná zpráva zaslána na kontakt uvedený v registrační kartě

  2. Rezervační kontakt → při aktivaci této podmínky je daná zpráva zaslána na kontakt uvedený v detailu rezervace (získaný z Vašeho property management systému)

  3. Žádná e-mailová adresa → při aktivaci této podmínky je daná SMS zpráva zaslána pouze rezervacím, které nemají uvedený rezervační emailový kontakt

Email ⬇

SMS ⬇


Národnost

obsahuje komponentu výběru země → zpráva je poté odeslána pouze rezervacím, jejichž národnost byla vybrána


Zdroj

obsahuje 3 podmínky

  1. Booking. com → při aktivaci této podmínky je daná zpráva zaslána pouze rezervacím, jejichž rezervační e-mailová adresa obsahuje doménu @guest.booking.com

  2. Přímé → při aktivaci této podmínky je daná zpráva zaslána pouze rezervacím, jejichž e-mailová adresa NEOBSAHUJE tyto domény - @guest.booking.com, @m.expediapartnercentral.com, @guest.airbnb.com, @ agoda-messaging.com

  3. Ostatní OTA → při aktivaci této podmínky je daná zpráva zaslána pouze rezervacím, jejichž e-mailová adresa obsahuje tyto domény - @m.expediapartnercentral.com, @guest.airbnb.com, @agoda-messaging.com


Check-in

obsahuje 3 podmínky

  1. Všechny registrační karty jsou vyplněny → při aktivaci této podmínky je daná zpráva zaslána pouze rezervacím, které vyplnily všechny registrační karty (počet registračních karet se rovná počtu hostů v rezervaci)

  2. Některé registrační karty jsou vyplněny → při aktivaci této podmínky je daná zpráva zaslána pouze rezervacím, které mají v rezervaci vyplněnou alespoň jednu registrační kartu např. 1/2

  3. Není vyplněna žádná registrační karta → při aktivaci této podmínky je daná zpráva zaslána pouze rezervacím, které nevyplnily ani jednu registrační kartu


Jak aktivovat tuto funkci?

Přejděte do sekce Zprávy, vyberte e-mail nebo SMS, klikněte na Upravit a požádejte o upgrade.

Did this answer your question?