All Collections
Česká podpora
Targetované automatické SMS zprávy
Targetované automatické SMS zprávy

Doporučené nastavení filtrů a ukázky zpráv pro zvýšení online check-inu a objednávek

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Automatické zprávy můžete nyní více personalizovat a targetovat, a to za pomocí filtrů. Jaké jsou možnosti filtrů a jak zprávy nastavit se dozvíte níže.


1. Aktivujte si SMS zprávu po vytvoření rezervace

  • cílem této zprávy je kontaktovat co největší počet hostů na příjezdu, proto doporučujeme zachovat nastavení a odeslat zprávu bez jakýchkoliv dalších podmínek

Zvolte možnost Kontakt na rezervaci a v případě, že máte aktivované emaily a SMS zprávu chcete zaslat jen hostům, u kterých nevedete emailový kontakt, poté vyberte také možnost Bez emailové adresy. Zbylé filtry ponechte deaktivované.

Příklady textací:

Guest name, thank you for choosing Property name. Before you arrival on Date of arrival, personalize your stay and check in online at this link Check-in link.

Jméno hosta, děkujeme, že jste si vybrali Property name. Využijte našich služeb a proveďte online registraci před příjezdem Datum příjezdu na tomto odkazu Check-in link.

nebo

Guest name, thank you for choosing Property name! Skip check-in lines and personalize your stay at Property name by completing our online registration form. Click here: Check-in link

Jméno hosta, děkujeme, že jste si vybrali Property name! Urychlete si registraci do Property name vyplněním našeho online formuláře a užijte si Váš pobyt o to více. Klikněte zde: Check-in link


2. Aktivujte si SMS zprávu před příjezdem

  • cílem této zprávy je, aby byla více zaměřena na jednotlivé skupiny hostů, proto možností je několik a to:

    Zpráva pro rezervace z Booking.com a dalších OTA

    Zpráva pro přímé rezervace

    Welcome zpráva

  • doporučujeme tyto zprávy zasílat buď jeden den před příjezdem nebo v den příjezdu v 8:00 ráno

Zpráva pro rezervace z booking.com a dalších OTA

Pokud máte hosty, kteří si rezervují ubytování u Vás přes booking.com, expedii, agodu a další OTA, doporučujeme Vám u těchto hostů zasílát především SMS zprávy, jelikož samotné tyto společnosti zasílají hostům několik marketingových emailů a také mohou odstranit odkazy z emailů, které jsou hostům zasílány ze třetích společností.

Pro zasílání SMS zpráv této skupině hostů, zvolte možnost filtrů:

Kontakt -> Kontakt na rezervaci

Zdroj -> Booking.com, Další OTA

Check-in -> Část registračních karet jsou vyplněny a Žádná registrační karta není vyplněna

Příklady textací:

Soon you will be staying at Property name. Before your arrival on the date of arrival complete online check-in for all your fellow travellers at this link Check-in link

Brzy se na Vás těšíme v Property name. Před příjezdem Datum příjezdu dokončete online registraci pro všechny vaše spolucestující na tomto odkazu Check-in link.

nebo

Complete the online check-in for all your fellow travellers now at Check-in link to expedite your check-in process and start your stay at Property name hassle-free.

Dokončete online registraci pro všechny vaše spolucestující nyní na tomto odkazu Check-in link. Urychlíte si tak proces odbavení a začnete Váš pobyt v Property name o to dříve.

nebo

Don't waste time in long queues on arrival! Complete the online registration form for all fellow travellers in your reservation now at Check-in link to skip the queue and start your stay hassle-free at Property name.

Neztrácejte čas dlouhými frontami při příjezdu! Vyplňte online registrační formulář pro všechny spolucestující ve vaší rezervaci nyní na tomto odkazu Check-in link a užijte si Váš pobyt v Property name o to dříve.

Zpráva pro přímé rezervace

Pokud chcete cílit na přímé rezervace, tak pro zasílání SMS této skupině hostů, zvolte možnost filtrů:

Kontakt -> Kontakt na rezervaci

Zdroj -> Přímé

Check-in -> Část registračních karet jsou vyplněný a Žádná registrační karta není vyplněna

Příklady textací:

We are excited to welcome you today at our Property name. If you want to save your time at the front desk, please check in online all your fellow travellers now at Check-in link

Dnes Vás přivítáme v našem Property name. Chcete-li ušetřit čas na recepci, registrujte nyní všechny Vaše spolucestující na tomto odkazu Check-in link

nebo

Save time and skip the queue today at Property name! Complete online check-in for all fellow travellers now at Check-in link

Dnes si můžete ušetřit čas a přeskočit frontu v Property name! Dokončete online registraci pro všechny spolucestující nyní na tomto odkazu Check-in link

nebo

If you want to save time and skip the queue on arrival at Property name, you must complete online check-in form for all fellow travellers now at Check-in link

Pokud si chcete ušetřit čas a přeskočit frontu při příjezdu do Property name, je nutné vyplnit online registrační formulář pro všechny vaše spolucestující nyní na tomto odkazu Check-in link

Welcome zpráva

Pokud chcete zaslat welcome zprávu těm, kteří vyplnili registrační karty pro všechny osoby v rezervaci, tak zvolte tyto možnosti:

Kontakt -> Kontakt na hosta

Zdroj -> Přímé, Booking.com a Další OTA

Check-in -> Všechny registrační karty jsou vyplněny

Příklad textací:

Guest name, thank you for completing the online check-in form. Request room upgrade or bottle of wine at this link Web link. We look forward to welcoming you soon at Property name!

Jméno hosta, děkujeme za online registraci. Požádejte si o upgrade pokoje nebo láhev vína na tomto odkazu Odkaz na web. Těšíme se na Vás v Název nemovitosti!

nebo

Thank you for completing the online check-in form for your stay at Property name. We look forward to welcoming you soon and wish you a pleasant stay with us.

Děkujeme za vyplnění online registrace do Property name. Těšíme se, že Vás budeme moct brzy přivítat a popřát příjemný pobyt u nás.

nebo

Thanks for completing online check-in! Elevate your stay with us by upgrading your room or enjoying a bottle of wine upon arrival by requesting at Web link. Don't miss out on this opportunity to make your stay even more special! See you soon at Property name!

Děkujeme za provedení online registrace! Zlepšete si váš pobyt u nás a požádejte si o láhev vína do pokoje na tomto odkazu Web link. Nenechte si ujít tuto příležitost, váš pobyt bude o to výjimečnější! Brzy se uvidíme na Property name!

nebo

Thank you for completing the online check-in form for your stay at Property name! Make your stay even more memorable by requesting one of our services at Web link. See you soon!

Děkujeme za vyplnění online formuláře do Property name! Udělejte si svůj pobyt ještě nezapomenutelnějším tím, že požádáte o některou z našich služeb na tomto odkazu Web link. Těšíme se na Vás!

Did this answer your question?