All Collections
Česká podpora
Nová funkce Pravidla zobrazení
Nová funkce Pravidla zobrazení

Nyní lze nabídku zobrazit pouze v určitém časovém rozsahu, ve stanoveném dnu nebo pouze v určité fázi pobytu.

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Novinku s názvem PRAVIDLA ZOBRAZENÍ najdete v detailu každé nabídky v sekci Aktivity nebo Služby 👏

Výchozím nastavením funkce je VŽDY VIDITELNÁ nabídka na pobytovém webu, ale můžete si nyní také vybrat z dalších dvou možností:

NIKDY - pokud vyberete, nabídka nebude vůbec viditelná na pobytovém webu

nebo

VLASTNÍ - pokud vyberete, zobrazí se další nastavení s výchozími hodnotami 👇

DENNÍ NASTAVENÍ

pokud vyberete, zobrazí se nová pole pro zadání času

TÝDENNÍ NASTAVENÍ

pokud vyberete, zobrazí se nabídka obsahující jednotlivé dny v týdnu

NASTAVENÍ DATUMU

pokud vyberete, zobrazí se nabídka pro nastavení počátečního a koncového data

  • První pole obsahuje celá čísla od 1 do 31

  • Druhá pole obsahuje seznam všech měsíců v roce

FÁZE POBYTU

pokud vyberete, zobrazí se nabídka obsahující všechny možné fáze pobytu

V tomto případě by se nabídka na pobytovém webu s výše definovaným nastavením zobrazovala od 15. června do 15. září pouze ve středu od 9:45 do 17:00. Pokud je host i přihlášen na pobytovém webu, tak nabídka se zobrazí pouze u rezervací, které jsou aktuálně ve fázi „v den příjezdu“.

P.S. Nabídky jsou viditelné na základě místního času Vaší nemovitosti.

Did this answer your question?