All Collections
Česká podpora
Marketingový souhlas
Marketingový souhlas

Požádejte hosta o povolení zasílat jim marketingové e-maily

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Zaškrtávací políčko s názvem Marketingový souhlas může být nyní součástí vašeho online registračního formuláře.

Chcete-li aktivovat toto zaškrtávací políčko, přejděte do MyAdminu - Nastavení - Check-in ⬇

Po aktivování tohoto pole se objeví v prvním kroku registrační karty na pobytovém webu a je volitelné pro hosty⬇

Chcete-li získat seznam hostů, kteří souhlasili s marketingovým souhlasem, přejděte do sekce Rezervace, nastavte časový rámec a exportujte jej do souboru.

Did this answer your question?