All Collections
Česká podpora
Změny v Registračním formuláři
Změny v Registračním formuláři

Náhled pro kontrolu údajů, úprava u ID/pasu a nová pole jako Místo narození, Matčino jméno

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

V MyAdminu, v sekci Nastavení - Check-in, můžete vybrat další dvě pole buď jako povinná nebo volitelná dle potřeby a to:

  • Místo narození

  • Matčino jméno

MyAdmin

Pobytový web


Při vyplňování registračního formuláře může nastat situace, kdy host nebude moct vyplnit povinná pole jako např. ID (nemá z důvodu věku např. dítě) nebo číslo víza (výjimky jako diplomat apod.)

Guest web

Pokud se tak stane, host má nyní možnost zaškrtnout checkbox ,,Nemám OP/víza,, a také musí uvést důvod, jak je uvedeno níže 👇


Aby nedocházelo k chybám v registračním formuláři např. opakující se jména apod., přidali jsme náhled vyplněných údajů!

To znamená, že host může před podepsáním formuláře zkontrolovat zadané údaje a případně provést úpravu.

Did this answer your question?