All Collections
Česká podpora
Status Automatických Zpráv
Status Automatických Zpráv

Zkontrolujte kdykoliv stav Vašich odeslaných automatických zpráv.

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Počet odeslaných automatických zpráv můžete kdykoliv zkontrolovat v sekci Statistiky, nicméně chápeme, že v některých případech je nutné zkontrolovat také i stav odeslané automatické zprávy pro konkrétní rezervaci. Proto jsme se rozhodli přidat statusy odeslaných zpráv do detailu každé rezervace.

Statusy SMS

Doručeno - SMS zpráva byla doručena nebo přijata k doručení operátorem sítě.

Selhalo - SMS zpráva nebyla doručena.

Odesláno - SMS zpráva byla odeslána, ale konečný stav není k dispozici.

Odmítnuto - SMS zpráva byla odmítnuta, což znamená, že nebyla přijata k doručení.

Statusy e-mailu

Odesláno - E-mailová zpráva byla odeslána.

Selhalo - E-mailová zpráva nebyla doručena.

Did this answer your question?