All Collections
Česká podpora
Nastavení příjemce v automatických zprávách
Nastavení příjemce v automatických zprávách

Kontakt na rezervaci nebo kontakt na hosta? Jaký je v tom rozdíl?

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

KONTAKT na rezervaci ↓

  • kontakt na osobu, která provedla rezervaci

Pokud aktivujete "Kontakt na rezervaci" v nastavení automatické zprávy, tak se tato zpráva odešle na kontakty uvedené v rezervacích ↓

KONTAKT na hosta ↓

  • kontakt na osobu, která vyplnila registrační kartu

Pokud aktivujete "Kontakt na hosta" v nastavení automatické zprávy, tak se zpráva odešle na kontakty uvedené v registračních kartách ↓

Did this answer your question?