All Collections
Česká podpora
Nová Integrace na 4Suites
Nová Integrace na 4Suites

Používáte mobilní klíče od 4Suites?

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Jak to funguje?

1. V MyAdminu přejděte do Nastavení - Klíče a zažádejte si o upgrade.

2. Obdržíte email s potvrzením, že nyní můžete provést napojení na 4Suites

3. Poté přejděte do sekce Klíče a zadejte Váš - integration key a location admin token od 4Suites.

Jak samotná integrace funguje?

Ve chvíli, kdy je rezervace ve stavu checked-in, MyStay zkontroluje, zda je k dispozici vyplněná registrační karta u daného hosta. Pokud ano, MyStay odesílá hostovi zprávu obsahující link na MyStay webovou stránku s online klíčem.

Jak se ujistíte, že host obdržel pin ke schránce?

V sekci Rezervace si vyhledáte danou rezervaci a přejdete do detailu. Automatická zpráva s pinem bude mít status Odeslán + datum & čas, kdy daná zpráva byla odeslána. V případě, že host neobdržel email, můžete jej kdykoliv odeslat znova.

Ukázka automatického emailu včetně odkazu na online klíče ⬇

Did this answer your question?