All Collections
Česká podpora
Aktualizovaný Objednávkový Formulář
Aktualizovaný Objednávkový Formulář

Objednávkový formulář je ještě variabilnější a nyní máte možnost si vybrat nastavení jednotlivých položek.

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Do sekcí Aktivity a Služby v MyAdminu jsme přidali další položky do seznamu jednotek jako

 • Noc

 • Kus

 • Osoba za noc

 • Osoba za hodinu

 • Kus za osobu

 • Kus za hodinu

 • Kus za den

 • Kus za noc

V sekci Způsob kontaktování máte možnost Zažádat o rezervaci, Zjistit dostupnost, nebo Zažádat. Pokud zvolíte jeden z těchto způsobů kontaktování, zobrazí se další pole, jako je Nastavení času, Nastavení datumu a Nastavení osob.

Nastavení času a Nastavení datumu 🕥

 • Žádné * Nezobrazí se v objednávkovém formuláři

 • Od * Host může zvolit pouze jeden den a čas pro zvolenou službu nebo aktivitu

 • Od - Do * Host může zvolit více dnů a čas pro zvolenou službu nebo aktivitu

,,Od"

,,Od - Do"

Nastavení osob 👪

 • Žádné * Nezobrazí se v objednávkovém formuláři

 • Jeden Typ * Obecné pole Počet lidí

 • Vlastní * Vytvořte si vlastní skupiny, například Dospělí a Děti ⬇

,,Jeden Typ"

,,Vlastní"

Nyní si hosté také mohou zobrazit konečnou cenu💰, než si zarezervují / požádají o konkrétní nabídku.

Všechny tyto nové položky z objednávkového formuláře najdete v MyAdminu, sekce Interakce - Objednávky 👇

Poté si nezapomeňte zkontrolovat přijaté objednávky ve statistikách 🤑

Did this answer your question?