All Collections
Česká podpora
Online Platba během Check-in/Check-out
Online Platba během Check-in/Check-out

Požádejte hosty o platbu za ubytování nebo za dodatečné služby při provedení online check-inu nebo online check-outu.

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago


Jsou Vaši příchozí hosté povinni zaplatit za pobyt a jiné služby? Nyní můžete svým hostům nabídnout online platbu prostřednictvím MyStay během online check-inu nebo check-outu.

Požádejte si o tuto funkci v MyAdminu v sekci Nastavení - Platby a zažádejte si o upgrade.

Jakmile Vám potvrdíme, že funkce na Vašem profilu byla aktivována, vytvořte si účet u služby Stripe kliknutím na ,,Připojit Stripe". Pro dokončení nastavení účtu nezapomeňte vybrat čas (během check-inu nebo check-outu), kdy chcete hostům nabídnout možnost provedení online platby.

Uložte provedené změny a nastavení pro online platby je hotové.

Platba během Check-inu

V sekci Rezervace nahrajte Vaše příchozí rezervace včetně ceny pro online check-in, nebo si otevřete detail jedné z Vašich vytvořených rezervací a upravte jej přidáním ceny, která bude požadována při online check-inu.

Platba během Check-outu

Cenu pro online check-out doplníte při nahrávání účtu Vašeho hosta do MyAdminu a kliknutím na ,,Přidat check-out platbu". Host si tak zkontroluje nahraný účet a bude jej moct rovnou zaplatit.


Online platba během check-inu z pohledu hosta ↓

Pokud se host rozhodne v danou chvíli platbu přeskočit, má možnost v platbě pokračovat později kliknutím na tlačítko ,,Pokračovat k platbě''.


Díky online platbě má host možnost provést expresní odhlášení ↓ ↓ ↓

Když host dokončí platbu, obdržíte e-mailové oznámení, a také uvidíte oznámení na hlavní stránce v MyAdminu.

V případě zaplacení se status platby v detailu rezervace automaticky upraví. Pokud platba proběhla mimo MyStay, můžete změnit status manuálně.

Did this answer your question?