All Collections
Česká podpora
Aktivujte si funkci Preference hostů
Aktivujte si funkci Preference hostů

Shromažďujte údaje o preferencích Vašich hostů

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Připravili jsme pro Vás novou funkcionalitu Preference, která Vám umožní získat další data o Vašich příchozích hostech.

Hosté mají během pobytu určité představy a požadavky, nyní jim umožníte vybrat si vlastní preference dle jejich potřeb po vyplnění online registračního formuláře nebo na hlavní stránce Vašeho hostujícího webu, což znamená, že se jim poté zobrazí Vaše nabídky dle jejich zadaných preferencí.

Tyto nabídky budou označené jako ,,Nabídky jen pro Vás".

Zvolené preference hostů najdete v detailu rezervace.

V sekci Statistiky poté uvidíte nejvíce oblíbené preference hostů, tedy nejčastěji zvolené.

Jak tuto funkci aktivovat?

Jděte do sekce Služby/Aktivity, otevřete si detail jedné z Vašich nabídek a požádejte si o upgrade.

Funkci Vám aktivujeme a poté už můžete nastavit preference pro každou Vaší nabídku v sekci Služby/Aktivity.

Did this answer your question?