Funkce Check-out

Jak funkce Check-out funguje a jak si jej můžete vyzkoušet?

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

Nechte Vaše hosty zkontrolovat, přijmout nebo odmítnout účet a ještě od nich získejte informace o konzumaci z minibaru a fakturační údaje. Při check-outu už není potřeba tisknout fakturu, jelikož host ji automaticky obdrží e-mailem.

To vše online, z pohodlí pokoje, bez čekání na recepci.

Jak to funguje?

  1. Recepce obdrží notifikační email k nahrání faktur ke každé rezervaci, která je na odjezdu.

V detailu každé rezervace si recepce může prohlédnout nahraný účet.

2. Poté host obdrží automatickou zprávu o předběžném precheck-outu .

Tlačítko ,, Start Your Precheck-out Now "vezme hosty zpět na Váš pobytový web, kde mohou zahájit předběžný check-out.

3. Host si zkontroluje účet, který byl nahrán recepcí. Poté má tři možnosti: kontaktovat recepci, rozdělit účet a v případě, že je vše správně, přejít na další krok.

,,Potřebuji rozdělit účet"

,,Vše správně"

4. V případě, že se host rozhodne kontaktovat recepci, tak poté recepce obdrží automatický e-mail s tímto požadavkem stejně tak jako o dokončení precheck-outu.

V MyAdminu je nová sekce ,, Precheck-out služby ", kde jsou shromažďovány právě tyto požadavky týkající se precheck-outu.

V detailu každého požadavku recepce nalezne veškeré potřebné informace týkající se změn v účtu.

5. Pokud se host rozhodne „Rozdělit účet“, v MyAdminu se zobrazí dvě oznámení: žádost ,,Divided bills“ a také „Check-out: rezervace čekající na nahrání faktury“

6. Fakturační údaje zadané hostem jsou umístěny pod informacemi hosta v sekci Rezervace.

Posledním krokem recepce je nahrání faktury u každého hosta na odjezdu, které mu bude zaslána faktura automatickým emailem.

Jak tuto funkci zapnout?

  1. Přihlašte se do MyAdminu, přejděte do Nastavení - Check out a požádejte o upgrade.

Poté, co jej aktivujeme, můžete upravit pokyny pro odhlášení z Vašeho ubytování 👇

Tyto pokyny se zobrazí jako poslední krok během procesu odhlášení 🙌


Chcete umožnit hostům expresní odhlášení? Požádejte si o zapnutí plateb na Vašem MyStay pobytovém webu! Hosté tak zaplatí účet online, zanechají klíče na pokoji a je to!

Did this answer your question?