Skip to main content
All CollectionsČeská podpora
MyAdmin Manuál pro Recepci
MyAdmin Manuál pro Recepci

Jak zpracovávat přijaté objednávky a registrační karty

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

V Dashboardu můžete vidět všechny aktuální objednávky a check-in karty, které jste obdrželi. Pokud kliknete na některou z těchto položek v Dashboardu, dostanete se přímo do detailu dané objednávky nebo rezervace.


V sekci Interakce - Objednávky najdete poté všechny objednávky i s detailními informacemi jako je datum rezervace, poznámky hostů, datum vytvoření atd.

V detailu každé objednávky můžete také změnit stav dané objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že host bude informován o každé změně stavu. Prosím, zachovávejte všechny objednávky ve statusu, v jakém byly ukončeny.


Přijaté check in karty najdete v sekci Rezervace. Proces zpracování těchto karet závisí na interních procesech Vašeho hotelu, pouze je zde uveden příklad: Stáhněte si registrační kartu, kterou si můžete buď uložit pouze digitálně nebo vytisknout. Ve Vašem hotelovém systému si můžete přidat poznámku či barvu, která bude značit, že tento host vyplnil registrační kartu. V případě dvousměrné integrace budou data z registračních karet zasílána zpět do Vašeho hotelového systému.

Chcete-li mít přehled o tom, které registrační karty jste zpracovali, můžete jej označit zaškrtnutím fajfky nebo kliknutím na ,,Set as processed to PMS,,.

Pokud si stáhnete registrační karty z hlavní sekce Rezervace, budou tyto rezervace automaticky označeny jako zpracované.Pokud máte jakékoli požadavky nebo doporučení, které by Vám usnadnily práci s MyAdminem, neváhejte nás kontaktovat.

Did this answer your question?