All Collections
Česká podpora
Nastavení cen a kategorie aktivit
Nastavení cen a kategorie aktivit

Opět jsme zapracovali na nových funkcích!

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago

ATRAKTIVNĚJŠÍ CENOVKY

  • Pro každou Službu nebo Aktivitu můžete nyní zvolit zajímavější cenovku

  • Zaujměte slevou nebo detailní cenou hned v hlavním popisku

  • Ceny upravíte zvlášť v každé Aktivitě nebo Službě

NOVÝ SYSTÉM KATEGORIÍ

  • Každá Služba nebo Aktivita může nyní patřit do více kategorií

  • Např. Půjčovnu kol může host najít pod Půjčovnou, Ourdoor aktivitami, Sport & Fitness nebo Slevami

Did this answer your question?