1. MyStay má nově 3 verze - zdarma Free, placenou rozšířenou verzi Standard a MyStay WIFI

 • Pokud jste s námi déle než měsíc, máte automaticky rozšířenou verzi STANDARD. Nově si lze založit profil MyStay FREE. Má omezené funkce a je bezplatný. 

 • FREE zahrnuje: Pobytový Web, MyAdmin s týdenními statistikami a možnost odesílat emaily hostům

 • STANDARD zahrnuje: Pobytový Web, MyAdmin s týdenními statistikami a možnost odesílat SMS a emaily hostům, online Check-in

 • WIFI zahrnuje: FREE a instalaci success page do hotelové Wifi

Pro více informací o rozdělení Free a Standardu se podívejte zde

2. MyStay je systém obsahující Pobytový Web, aplikaci a administrační systém

 • Možná jste již zaregistrovali, že jsme hlavní obsah MyStay převedli do Pobytového webu - tedy, že hosté si nemusejí nutně stahovat aplikaci do mobilu, ale stačí se prokliknout na web

 • Aplikace zůstává, ale budeme ji využívat především pro Online Check-in

3. Elektronický formulář jako smlouva

 • Pro STANDARD a WIFI je nutné podepsat elektronický formulář E-order form

 • Pro verzi FREE není třeba podepisovat žádnou smlouvu

4. Zkušební doba - Free Trial (14 dní) 

 • Standardní zkušební doba trvá 14 dní

 • Začíná momentem automatického vytvoření profilu pomocí formuláře na gomystay.com

 • Po uplynutí zkušební doby se Objednatel může rozhodnout pro placenou verzi za cenu stanovenou v objednávkovém formuláři nebo pro bezplatnou verzi FREE 

 • FREE zkušební dobu nemá. Lze zažádat o 14 denní bezplatnou zkušební dobu na STANDARD

5. Technická podpora od MyStay

 • STANDARD: MyStay poskytuje 20 minut podpory při nastavování profilu + 30 minut měsíčně technické podpory

 • FREE : MyStay neposkytuje žádnou osobní podporu při nastavování profilu, kromě technické podpory při výpadcích systému

 • V případě, že Objednatel přesáhne stanovený limit podpory, cena navíc je 20 Euro za 30 minut

 • MyStay Objednatele předem informuje o dosažení bezplatného limitu

6. Cena MyStay

 •  STANDARD: 2 Euro za měsíc za hotelový pokoj, s minimálním plněním 20 Euro za měsíc pro zařízení s 1-10 pokoji a 40 Euro pro zařízení s 11 - 20 pokoji.

 • MyStay WIFI 70% ceny STANDARD

 • FREE se poskytuje zdarma

7. Napojení rezervačních dat

 • Napojení na rezervační data přes Booking.com nebo jiné partnery MyStay negarantuje

 •  Pokud má Objednavatel zájem o integraci, může využít napojení přes dostupně integrované partnery a to zadarmo nebo za poplatek

 • Pokud není vyžadovaný partner v Systému dostupný, jeho dostupnost a cenu je nutné vykomunikovat s MyStay

8. Odstoupení od smlouvy

 • Kterákoli strana může smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to písemnou výpovědí s okamžitou výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 08.04.2019

Plné znění Obchodních podmínek naleznete zde. 

Did this answer your question?