Booking.com nam pruža sve e-mailove i telefonske brojeve o gostima, tako da MyStay može poslati e-mail i SMS 3 dana prije dolaska.

Kako se to radi?

  1. Idite na MyAdmin -- SETTINGS -- GUEST CONNECTIONS -- CONNECT WITH BOOKING SUITE. 

2. Logirajte se sa svojim IMENOM i PASSVORDOM na portal Booking.com

4. Vi ste sada POVEZANI!

5. PROVERITE podatke o rezervacijama u MyAdmin-u o svojim gostima

6. Kreirajte SMS i e-mail za dobrodoslicu

Ako još niste spremni, možete onemogućiti slanje SMS-a ili e-mailova do trenutka kada se profil završi.


Niste još popunili svoj profil! Bez brige, ovaj video pokazaće vam kako treba 👇

Did this answer your question?