1. Přihlašte se do MyAdmin, jděte do Rezervace - Přidat rezervace - Nahrát excel a vyberte soubor ve formátu CSV nebo XLSX.

2. Vyberte Váš konkrétní seznam hostů a nahrajte ho do systému.

Zapněte pokročilé nastavení a vyberte formát datumu, který jste použili v nahraném souboru, poté klikněte ,,Nahrát".

3. V dalším kroku u každého sloupce vyberete údaj odpovídající níže uvedeným informacím.

4. Pro dokončení procesu klikněte na Import. Hosté uvedeni v tabulce tak automaticky obdrží předpříjezdové SMS a emaily.

Did this answer your question?