All Collections
Česká podpora
Manuální import hostů
Manuální import hostů

Nemáte property management system? Nevadí. Nabízíme Vám manuální import hostů.

Michaela Kašparová avatar
Written by Michaela Kašparová
Updated over a week ago
  1. Přihlašte se do MyAdminu, jděte do sekce Rezervace - Přidat rezervace - Nahrát excel a vyberte soubor ve formátu CSV nebo XLSX.

Daný soubor musí obsahovat - jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, počet osob v rezervaci (nepovinné), emailový kontakt, telefonní číslo (nepovinné), zemi.

2. Vyberte Váš konkrétní seznam hostů a nahrajte ho do systému.

Zapněte pokročilé nastavení a vyberte formát datumu, který jste použili v nahraném souboru, poté klikněte ,,Nahrát".

3. V dalším kroku u každého sloupce vyberete údaj odpovídající níže uvedeným informacím.

4. Pro dokončení procesu klikněte na Import. Hosté uvedeni v tabulce tak automaticky obdrží předpříjezdové SMS a emaily.

Did this answer your question?